Yaraşır – Sultan II.Bâyezid

Münâcat

Hüdâya Hüdalık sana yaraşır
Nitekim gedâlık bana yaraşır

Çü sensin penâhı cihân halkının
Kamudan sana iltica yaraşır

Şeh oldur ki kulluğun etti senin
Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır

Şu baş kim sana secde eylemeye
Şah-sa zîr-i pâ yaraşır

Şu dil kim mâriz-i gamındır senin
Ânâ zikrin ile şifâ yaraşır

Şu kim dürr-i gufrânın almak diler
Gâmın bahrine âşnâ yaraşır

Eğerçe ki isyanımız çok durur
Sözümüz yine Rabbena yaraşır.

Ne ümmîd ü ne bîmdir işimiz
Hemân bize havf u recâ yaraşır

Eğer adlle sorarsan ‘Adlî’yi
Ukubettir ana sezâ yaraşır.

Ben ettim anı kim bana yaraşır
Sen eyle anı kim sana yaraşır

Şu günde ki hiç çâresi kalmaya
Ânâ çâre-res Mustafâ yaraşır


Adlî (Sultan II.Bâyezid (-i Velî))
Kaynak: Dîvân-ı Sultan-ı Bâyezid-i Sâni, s.18-19, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet, 1308

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir