Üstad olmayı gaye edindim! – Mimar Sinan

GİRİZGÂH:

Mimar Sinan hakkındaki ana kaynaklardan olan Tezkiretü’l Bünyan (Binâlar Kitabı), Koca Sinan tarafından Sai Çelebi’ye yazdırılmıştır…

“Kullarına hadsiz hesapsız nimetler veren ve ihsanda bulunan Allah’a şükürler olsun ki, bu aciz Sinan kulunu Osmanlı Devleti’nin dört padişahına hizmet ile şereflendirdi. Sanatımla ve hizmetimle bu büyük devlette başmimarlığa kadar yükselip, namımı nice diyarlarda meşhur etmeyi nasip etti.

Hizmetiyle şereflendiğim bu dört padişahın ilki, Arap ve Acem memleketlerinin fâtihi, sema yuvasının şehbazı, Osmanlı’nın gaza kılıcı Sultan Bayezid Han’ın oğlu Sultan Selim Han’dır. Allah, onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.

Bu hakir, Sultan Selim Han’ın gülbahçesine benzeyen saltanat yıllarında Kayseri Sancağı’ından devşirildi. Bu sancaktan oğlan devşirmek ilk defa o zamanda vâki olmuştur. Acemioğlanlar Ocağı’ndan, doğru bir usul takatiyle dülgerlik semtine talip ve istekli olarak gittim. Bu işin üstadlarının hizmetinde bulundum. Pergel tutan bir usta gibi ayağımı sağlam bir şekilde bu işin merkezine basıp mesleğimde üstad olmayı gaye edindim.”

Sai ÇELEBİ
Kaynak: Tezkiretü’l Bünyan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir