Udun Te’siri – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Resim: Erzurum Vilâyeti

Çerağan devrini getirdi yâde,
Sunduğun piyale lâle mi nedir?
Lebinde titreyen katre-i bâde,
Gonca gül üstünde jâle mi nedir?

Füsûn-ı hüner var dest-i nâzında,
Edâ-yı hasret var sûz-ı sâzında;
Gönüller inliyor ihtizazında,
Udunun nağmesi nâle mi nedir?

Söyle ey gençliğin tâc-ı gururu,
Nedendir rûhumun gizli süruru?..
Kumral saçlarının hande-i nuru
Mehtâb-ı hüsnünde hâle mi nedir?


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Haz. Dr. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), s.32, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir