Serzeniş – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Yürü hey bî-vefâ hercâyi güzel!
Gönlüm o sevdâdan vazgeldi geçti,
Soldu açılmadan gonca-i emel
Sonbahara erdik, yaz geldi geçti!

Sana şerh ederken hicrân-ı aşkı,
Dizinde okudum destân-ı aşkı;
Bûselerle aldım peymân-ı aşkı,
Unutma, arada söz geldi geçti!..

Hüsnünle bu kadar niçin öğündün!..
Bir yanar ateştin, sînemde; söndün!
Ahd ü peymân ettin; sözünden döndün;
O da bir hevesmiş, tez geldi geçti!


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Haz. Dr. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), s.29, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir