Şâm-ı Garibân – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Resim: Ivan Konstantinovich Aivazovsky - Ay Işığında Çiftlik Evi ve Değirmeni (1863)

Sevgili oğlum Ahmet Nazif’e

Bir akşam kırlarda kaldım âvâre,
Perilerle her yer meskûndur sandım.
Hayretle baktıkça o vahşet-zâre,
Esrâr-ı hüsn ile meşhûndur sandım.

Yürürken, benimle, dağ taş yürürdü,
Her ağaç peşinde gölge sürürdü;
İnandım ki beni her şey görürdü
Huzurumla âlem memnundur sandım.

Ezelden beridir o hücrâ yere
Ninniler söylermiş bir serin dere;
Sırrını bana da açtı meşcere
Gençliğim orada medfûndur sandım.


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), Haz. Dr. Abdullah Uçman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir