Şâd Olmayan Gönül – Yahya Kemal BEYATLI

B: Tarih ve Şuur Arşivi

Şeyhülislâm Yahya’nın matla’ını iktibas ile

“Erdik bahâre sen yine şâd olmadın gönül
Her yanda güller açtı küşâd olmadın gönül”

Yer yer serildi gülşene kaalîçe-î çemen
Meyyâl-i cû mukayyed-i bâd olmadın gönül

Sad hayf o sayd olunmayan âhûya dûş olup
Bir kerre neşve-yâb-ı murâd olmadın gönül

Gerdûne iğbirârını hıfzeyledin müdâm
Afveyleyüp de rind-nihâd olmadın gönül

Bir leyl-i inşiraha kavuşmaksızın Kemâl
Yandın ilâ-nihâye remâd olmadın gönül


Yahyâ Kemâl
Eski Şiirin Rüzgârıyle – 1962

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir