Rumeli İçin – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Rıza Tevfik, bu şiiri Balkan Harbi Hezimeti nazarında, harbi idare edenlere atfen yazmıştır.

Gülşeni açmadan emel goncası
Sarsar-ı felâket perişan etti,
Sevgilim! Düşmanın hain pençesi
Saçından bir tutam tel aldı gitti.

Biz zaten vârını talan etmiştik
At sürüp o bağı harman etmiştik,
Atalar yurdunu viran etmiştik,
O viran binâyı yel aldı gitti.

Biz hakkın yüzüne sille vurmuştuk
Vicdânın emrine karşı durmuştuk,
Cehennem üstüne köprü kurmuştuk,
Nâmerd köprüsünü sel aldı gitti.

Allah’ın gadabı şarka uğradı,
Katli çetesi kırdı, doğradı.
Anama sövenin kızı, avradı,
Domuz çobanından döl aldı gitti.

Hey Rıza dökülen bu kan bizimdi…
Düşmana kul olan cânân bizimdi,
Rum eli!.. O nazlı vatan bizimdi
Biz benimsemedik el aldı gitti.

Meşrutiyetin ilk meclisinde Edirne Mebusu iken, bir gün İttihatçılar onu bastırmış, kafasını yarmışlardı. Balkan Harbinde düşman ordusu Çatalca’ya kadar inince, Rıza Tevfik bu millî felâketten şu mısralarla öç aldı: (Yusuf Ziya Ortaç)


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Haz. Dr. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), s.68-69, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir