Olma! – Karacaoğlan

Dinle, sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Anı, yâd illere açıcı olma

Mecliste ârif ol, kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe, sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Dokunur hatıra, kendisin bilmez
Asilzâdelerden hiç kemlik gelmez
Sen iyilik et de o zâyi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

İl âriftir yoklar senin bendini
Dağıtırlar tuzağını, fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma

Murâdım nasihat, bunda söylemek
Size lâyık olan, onu dinlemek
Sev seni seveni zây’etme emek
Sevenin sözünden geçici olma

Karac’oğlan söyler sözün, başarır
Aşkın deryasını, boydan aşırır
Seni bir mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup, göçücü olma


Kaynak: Mustafa Necati KARAER, Karacaoğlan, s.65-66, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988, Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir