NOKTA – Mustafa TATÇI

NOKTA

Bilir misin, ben noktayım?
Bir vardayım, bir yoktayım.

Muhammed’in başındayım.
Ben ilk nûrun yaşındayım.

Ne azdaydım ne çoktayım.
“Kün” yayında bir oktayım

Ben söylerim Hak’tan Kün’ü
Âleme yayarım bu ün’ü…

Besmelede gizli sırrım
Süleymânda mektuptayım.

Musa asasına yazmış
Her harfi bir saymaktayım.

Her kapıya bir kilidim,
Her kilide anahtarım.

Hüviyettir özüm benim
Hükümdür her sözüm benim

Her sade benden alır renk,
Ben kara da ve akta’yım.

Ben kendimden çıktım yola
Ben kendime varmaktayım.

Semâ’da devreder nûrum,
Âdemden üflenir sûrum.

Yolların her biri benim
Yolcuların pîri benim

Hem yolların başındayım,
Hem yolcu, hem duraktayım.

Ya sinde yatan ölüyüm
Yâsin’de gezen diriyim.

Elifle zâhir olurum
Vavdan Hakk’a yol bulurum.

Dertli benim dermân benim
Her derde hem fermân benim,

Aslım benim asla burhân
Gövdem benim bir damla kan.

Mecnûnda aşk olup size
Leylâ’yı ben getirdim dize,

Şimdi katreyim deryâda
Katrede düştüm feryâda,

Dönüp katrem ummana ad,
Gark olunca bitti feryâd

Eşyânın seferi bana
Gecenin seheri bana

Dudaktaki kelâm benim
Cebrail de selâm benim

İkrarda fâil olurum
İnkârda hâil olurum

Bazen küfürden görünür
Bazen imâna bürünür

Türlü donlara girerim
Türlü yönlere giderim

Ben bir noktayım biliniz
Noktayı idrâk ediniz

Çokluk gözde bir hayâldir
Çokluk hemen kıyl u kâldir

Hemen anla varlık benim
Arz-ı vâsi darlık benim

Benden başka yok burada
Halk yok her şey Hak burada

Ben beni sevdim yarattım
Sevgiye kendimi kattım

Her sûra bir nefesim ben
Her nûra bir kafesim ben

Âdemle cûşa gelirim
Havvâya koşagelirim

Sevgi sevişmeye döner
Sevgi vuslat ile diner

Vuslat ister her bir âdem
Budur Havva’ya bil merhem

Düştüm vuslat ile âha
Düştüm bu zevk ile râha

Ey dost ben devrile geldim
Nefsimi Rabb ile bildim

Cemâleddin Burak oldu
Kunat ‘Kün’e kanat vurdu

Mirâçta mîrimi açtım
Pîrimle sırrımı açtım

Dudağından içtim ya hû
Zevk et aradığın hoş bu

Ayânda seyrettim beni
Dedi tanıdım ben seni

Beni Hak etti ıstıfâ
Şimdiki adım Mustafâ

Mimdir adım aslım nokta
Devrederim her ân Hak’ta


Mustafa TATÇI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir