Kıbrıs, nasıl elden gider? – Arif Nihat ASYA

Bütün Akdeniz ve Ege adalarında hakkımız olduğu­nu dünyaya unutturmamak için, zaman zaman, adalar meselesini ortaya atmamız gerekirdi. Bu hazırlığı 59’dan önce de,sonra da yapmadığımızdan, şimdi Kıbrıs üzerin­de hak iddia etmemiz, dünya için sürpriz teşkil etmekte­dir. Kıbrıs giderse bu yüzden gider.

Kıbrıs, dâvamızın kuvvetine rağmen, dava vekillerimiz yüzünden elden gider.

Kıbrıs, «kimsenin toprağında gözümüz yoktur.» hükmü yüzünden değil, bu hükmü yanlış anladığımız ve bu yanlış anlayışa kendimizi inandırdığımız için elden gider.

Kıbrıs, bir yandan bizim coğrafyaca yakınlığımıza fazla güvenip uzun müddet başka şey düşünmemiş olma­mız; bir yandan Yunanlıların, mesafece uzaklıklarına bakmayarak, Ada’ya çoktan beri manevi yakınlık göster­meleri neticesi elden gider.

Kıbrıs, bizim «çıkarma hakkımızı kullanacağız» de­memize rağmen kullanamamaklığımızdan. Yunanlıların ise, bu hakkı kullanacaklarını ilân etmemelerine rağmen, hemen hemen, resmen kullanabilmeleri yüzünden elden gider.

Kıbrıs, verdiğimiz için değil, fakat «vermeyiz!» de­mekten gayri bir şey yapamadığımız için elden gider.

Kıbrıs’ı bir gemiye benzetir dururuz., baş tarafı bi­ze doğrudur. Kıbrıs, biz ya uyurken, ya içişlerimize dal­mışken, dümeni Yunanlının eline geçtiği için elden gi­der.

Kıbrıs, Kıbrıslı Türk’ün şehit vermek istememesin­den değil, şehit vere vere tükenmesi yüzünden elden gi­der.

Kıbrıs, kendisiyle aramıza deniz girdiği için değil, deniz bahane edildiği için elden gider.

Kıbrıs, Yunanistan’ın kendisini güçlü saymasından değil, bizi zayıf sanması yüzünden elden gider.

Kıbrıs, durup dururken elden gitmez., coğrafyamız dışında kalmış ırkdaşlarımızdan söz açanı «ırkçı», din­daşlarımızdan söz açanı «gerici», topraklarımızdan söz açanı «Turancı» diye damgaladığımız için elden gider.

Kıbrıs, aldatıldığımız için değil; aldandığımız için elden gider.

Kıbrıs, Ada’daki Türk’ün bize güvendiği müddetçe elden gitmez; bize güvenini kaybetmesi yüzünden elden gider.

18 Temmuz 1964
Kaynak: Onlar Bu Dilden Anlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir