İnönü Türkiye’yi Babasının Çiftliği Mi Sanıyor?

Foto: Feza Gürsey ve İsmet İnönü'nün de aralarında bulunduğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ödül Töreninde çekilmiş fotoğrafdır - 1972 - Kaynak: Taha Toros Arşivi

İnönü yine, yeni tertipler peşinde… Milletin, milliyetçiliğin tezahürü olan her türlü teşekkül, cereyan, yazı onun için menfurdur, zararlıdır… Tasfiyesi gerekir…           

Bu 83 yaşındaki, yaşını başını almış adam, ne ister bu milletten?.. Beydi paşa oldu; paşa idi Başvekil oldu… Başvekildi Cumhur reisi oldu. Milli şef oldu… Altında at, arkasında pırıl pırıl arabalar Ankara kırlarında onu takip etti. Yağmurlu havalarda at koşturmak için milyonlarca lira harcayarak, kapalı at koşusu sahaları yaptırdı. Milli şef oldu, milletin başına oturdu.

Osmanlı Padişahlarından en çok saltanat süren, Sultan Süleyman bile, Abdülhamit Han bile, böylesine bir saltanat sürmedi; süremedi. Hâlbuki onlarınki ismi üstünde, saltanat idâresi idi. Bununki Cumhuriyettir; Cumhuriyettir.

Nihayet uzun mücadelelerden sonra millet, kendi adamlarını iktidara getirdi… Daha ilk günlerden itibaren, eski milli şef yerinde duramadı, kıskançlık bütün ruhunu sardı. Gençliği ve orduyu tahrik etti. Nerede bir kavga varsa oraya koştu… Uşak’a gitti… Yeşilhisar’a gitti. Kavgaları, hırsları, kinleri daha da kızıştırdı. Nihayet beklenen akıbet geldi milletin başına…

Milleti param parça etti. İktidardan düşünce, kendi huzursuzluğunu millete yaydı… Kendi hırsından, nefsinden gelen her heyecanı, milli heyecan sandı…

Bir baba gibi bir köşeye çekilip, millete nasihat edeceği yerde… Çeteci ruhu ile yaşına, başına bakmadan siyasî taarruzlara, tecavüzlere kalktı. Onun için milletin gözünden iyice düştü…

Bir gün geldi ki ektiği tohumlar yeşerdi. Fakat bunlar eskiler gibi Paşacı ve İnönü’cü olmadılar…

Sür’atle sola kaydılar… Bunlar İnönü’yü, halka millete rağmen iktidara getiren kuvvetlerdi. Baktı gördü ki İnönü, etrafında toplanan o eski gençlerin kalabalığı yok… Bu sefer, “Ben de solcuyum; ortanın solundayım” dedi çıktı. Ama bu söz bir alay mevzuu olmaktan ileri gidemedi.

Şimdi İnönü, yeni şikâyetlere başladı… Komünizmle Mücadele Derneklerinin kapatılmasını istiyor, hatta Adalet Partisi’nin kapatılmasını istiyor. İnönü elinden gelse, milletin yarısından fazlasını kapatacak bir yere… Yalnız kendisine rey verenler, hür ve serbest yaşasın, bu kadarı ona yeter…

Ey İsmet Paşa… Bu millet senin her türlü rütbene, saltanatına, baskına, yıllarca tahammül etti…

Bu milleti rahat bırak artık… Çekil piyasadan. Rahatına bak. Otur gayrı, otur…


Osman Yüksel SERDENGEÇTİ
Zafer, 19 Temmuz 1965

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir