Hikâye-i Hal I – Kadir MISIROĞLU

Foto: Üstad Kadir Mısıroğlu, Üsküdar Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'ndaki çalışma odasında.

“Es-sâkitu an’il-hak…”[1]
İtabından korkarak…
Kılıcımı bileyip,
Haktan nusret dileyip
Tekmil yurdu taradım.
Çıkar bir yol aradım…
En büyük puta karşı,
Besteleyip hak marşı,
Oldum ona terceman!..
Lâkin ahval ne zaman,
Zehir kattı aşıma,
Belâ yağdı başıma! ..

***

Yalanlar şâyi olmuş,
Gerçekler zâyi olmuş,
Ve ikbaldeyken putlar
Çeşit çeşit mâbudlar,
Böyle olurdu elbet!..
Melâl dolu bir gurbet,
Geldi çattı karşıma,
Erdim kemal yaşıma,
Tırnaklarım kan revan!..
Vuruştum hayli zaman!..
Kelâm ve kalem ile,
Asrın silâhı diye!..

***

Sonunda şafak söktü!..
Küfrün sonu gözüktü!..
Te’dibi bitti Hakk’ın
Bir rol oynamaz halkın
Artık asla kusuru,
Çatladı küfrün sûru!..
Zira erdi kemâle
Yüzü döndü zevâle!..
Yaklaştı işte visâl,
Ömer buna bir misâl:
Yetişip ona himmet
Azmettiği cinâyet,
Ermeden nihâyete
Ulaştı hidâyete!..
Eğer dilerse Allah,
“Mekerû mekerellah!..”[2]
Tecelli edip bir an
Nûra gark olur devran!..
İşte böyle bir zaman
Geliyor ki, pek yaman!..

***

“Ve kul câel hak…”[3] yakın!..
Başlamak üzre akın!..
Mâniler kalkacaktır,
Putlar yıkılacaktır!..
Belki çoğu kucakta,
Oyunda, oyuncakta,
Yarınki süvariler,
Davranmada veliler.
Fecr-i sâdık ânıdır,
Hazırlık zamanıdır…
Geliyor devr-i sefâ…
Beldemizin bu defa,
Fethi “Tekbir” iledir!..
Fethi “Tekbir” iledir!..


Kadir MISIROĞLU / Londra 1984
Kaynak: Kadir Mısıroğlu, Cemre, Sebil Yayınevi, 2007, İstanbul


Dipnot:
[1] “Es-sakitü an’il-hakkı şeytan’ ül-ahres” Hadis-i Şerif. (Hakkı söylemek mevkiinde olup da susan, dilsiz şeytandır.)

[2] “Ve mekerû ve mekarallâh, vallâhu hayrul mâkirîn.” Âl-i İmrân Suresi, 54.Ayet. (Bununla birlikte hileye başvurdular, Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileyi boşa çıkaranların en hayırlısıdır.)

[3] “Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûkâ.” İsra Suresi,  81. Ayet. (Ve de ki: Hak geldi bâtıl zevale erdi hakikaten bâtıl pek zavallıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir