GÖRMÜŞÜZ – Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal merhum bu şiiri, Urfalı Şair Nâbi’nin görmüşüz redifli şiirine tanzir(benzer) olarak yazmıştır. Hülaseten Yahya Kemal, redif benzerliğinden ötürü bir benzerini meydana getirmiştir.

Hayli şeb encümden efzûn câm-u cemler görmüşüz
Bezm-i meyden sonra subh-i muhteşemler görmüşüz

Hüsn-ü aşk iklîminin feyziyle sermest-i bahâr
Reng-ü bûy eksilmeyen bâğ-ı iremler görmüşüz

Meyle Hâfız, neyle Mevlânâ’yı tezkâr eyleyen
Pür-terennüm kişver-i Rûm ü Acemler görmüşüz

Şûh Şîrinler yüzünden dağ delen Ferhâdlar
Aslıhanlardan yanan âşık Keremler görmüşüz

Zikre lâyık bahsi ancak zevkıdır ömrün Kemâl
Gerçi tâli’den nihâyetsiz sitemler görmüşüz

Yahya Kemal BAYATLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir