Garip Bir Hâlet – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Elem-i hasretin gözümden taşar
Zehr-i hicrânınla dolduğum zaman;
Sitem-dîde rûhum seninle yaşar
Ağlayıp sükûnet bulduğum zaman.

Dem olur ki yâdın zihnimi çeler
İçimi o hâin aşkın pençeler,
Ruhumda açılır pembe gönceler
Leblerine müştâk olduğum zaman.

Sana, ey bî-vefâ civan sevgilim;
Arz-ı hâl etmektir tatlı emelim,
Huzûrunda, lâkin tutulur dilim
Sihr·i nigâhınla solduğum zaman.


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Haz. Dr. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), s.26, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir