Ezân-ı Muhammedî – Yahya Kemal BEYATLI

B: Tarih ve Şuur Arşivi

Emr-î bülendsin ey ezân-ı Muhammedî
Kâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî

Sultan Selîm-i Evvel’i râmetmeyüp ecel
fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî

Gök nura gark olur nice yüz bin minareden
Şehbâl açınca rûh-ı revân-ı Muhammedî

Ervâh cümleten görür Allahû Ekber’i
Akseyleyince arşa lisân-ı Muhammedî

Üsküp’de kabr-i madere olsun bu nev-gazel
Bir tuhfe-î bedî ü beyân-ı Muhammedî


Yahyâ Kemâl
Eski Şiirin Rüzgârıyle – 1962

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir