Eyledin – Kanûnî Sultan Süleymân

Eyüp Sultan

Dest-i kudretle, yoğ iken âlemi vâr eyledin
Halkını müslim kılıp, kimini küffâr eyledin

Hârdan güller bitirdin, nahlden hurmâ-yı ter
İbret için, kullarına, hikmet izhâr eyledin

Kimine, verdin, behişt ü hil’at ü tâc ü kemer
Kiminin yerini, cehennem menzilinde nâr eyledin

Kiminin kaddini, kıldın serv ü ar’ardan yüce
Gözleri yaşın kiminin, cuy u enhâr eyledin

Rûzı, ruşen eyledin, emrinle gün etti tulu’
Geceyi encümler ile zeyn edip, târ eyledin

Güller ile gülşen içre, hârı kıldın hem-nişîn
Geceler, tâ subha dek bülbülleri zâr eyledin

Zâhide erzânı kıldın, kevser ü hûr u behişt
Bu Muhibbî bendeni müştâk-ı didâr eyledin

Muhibbî (Kanûnî Sultan Süleymân)


Not: Şiir, bir nebze daha günümüz diline yaklaşabilsin diye, manasını bozmayacak şekilde düzeltilmiştir. Misal: “bitürdün=bitirdin” gibi… Bunun dışında, asli metne dokunulmamıştır. (Tarih ve Şuur)

Kaynak: Vahit ÇABUK, Divân-ıMuhibbî (Kanuni Sultan Süleyman’ın Şiirleri) I, s.38, Tercüman, 1980, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir