E’ÛZÜ ve BESMELE

Hat: Fevzi GÜNÜÇ – “İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm”(Neml-30) “Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır.”(Meal, Diyanet Vakfı)

E’ûzü Nedir? Nerelerde ve Nasıl Okunur?

Eûzü okumak, (Eûzü billahi minesşeytânirracîm) demektir. Ma’nâsı, (Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve âhirette helâk olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim) demektir. [Seâdet-i Ebedîyye /3]

Kur’ân-ı Kerîm okumaya (E’ûzü…) ile başlamak, okurken konuşmamak, şayet konuşursa, tekrar (E’ûzü) okuyarak başlamak lâzımdır. Abdullah ibni Abbas diyor ki, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, “Kur’an-ı Kerîm’e saygı göstermek, E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’an-ı Kerîmin anahtarı, Besmeledir”. Allahü teâlâ, Nahl Sûresi’nin doksanyedinci âyetinde meâlen, Peygamberine “sallallâhü aleyhi ve sellem” “Kur’ân-ı Kerîm okuyacağın zaman E’ÛZÜ… söyle”buyurmuştur. [Seâdet-i Ebedîyye /3]

Kur’ân-ı Kerîm’i abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa, tekrar E’ûzü okuyarak başlamak lâzımdır. Sûre veya âyet okumaya başlarken E’ûzü okumak vâcibdir. Okumayı bitirince “Sadakallahül-azîm”demelidir. Mushaf’ı (ve Kur’ân-ı Kerîm bulunan teybi) ayağa kalkarak almalıdır. [Seâdet-i Ebediyye / 714]

Gadaba gelince, Eûzü besmele ve iki “Kûl Eûzü”yü okumalıdır. Hadîs-i Şerîf’de, “Gadab, şeytanın vesvesesinden hâsıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gadaba gelince, abdest alınız!”. buyruldu… [İslâm Ahlakı/85]

E’ûzü İle Başlayan Bazı Kıymetli Dualar

  1. Her sabâh veya akşam, devamlı olarak üç kere “E’ûzü billâhissemî’il’ alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr Sûresi’nin sonunu okuyanlar (ahiret şehidi)olurlar. Hiç harâm lokma yememiş, (Takva ehli)çürümez. Çürümenin,şehîdlik ile alâkası yoktur. [Seâdet-i Ebedîyye/979]
  2. Göz değen kimseye, Peygamber efendimizin bildirdiği şekilde (E’ûzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin)duasını okumalıdır. Bu ta’vîz her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden, şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke)denir. İki kişiye okurken (Ü’îzü-kümâ)denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm)demelidir. [Seâdet-i Ebediyye/768]
  3. Her müslimân, sabâh ve akşam, şu îmân duâsını okumalıdır; (Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfîrü-ke li-mâlâ-a’Iemü inneke ente allâmülguyûb). Sabâh duâsı gece yarısında okumaya başlanır. Akşam duâsı zevâlden başlar. [Seâdet-i Ebediyye/425]
  4. Hadîs-i Şerîf’de buyuruldu ki, “Bir yere gelen kimse Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz.

Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için, Tâhâ Sûresi’nin otuzyedinci âyetinden (Velekad)dan, otuzdokuz sonuna (alâ aynî)ye kadar kâğıda mürekkeble yazıp, bir şeye yedi kerre sarıp, yanında taşımalıdır. Fâidesi çok görülmüşdür. [Seâdet-i Ebediyye/283]

Korkulu yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Kureyş(Li îlâfi)Sûresi’ni okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece, hiç olmazsa, on birer def’a okumalıdır.


Mustafa Necati ÖZFATURA
Kaynak: İlmihal Özeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir