Doğu Türkistan’da Mâdenler

Doğu Türkistan, yeraltı ve yerüstü servetleri itibariyle, diğer ülkelerle kabili kıyas olmayacak derecede, zengin bir ülkedir. Birçok yazarlara konu olan bu mevzu hakkında, bir makalede şu malumat vardır:

“İkinci Dünya Harbi’nden evvel, bazı araştırmalar Cungarya’nın kuzeybatısındaki dağların altın madeni, kömür, demir, bakır ve petrol ihtiva ettiğini ortaya çıkarmıştır…”

“… 1958’dan beri bölgede yapılan petrol araştırmaları neticesi Cungarya’nın birçok yerlerinde, yine aynı havzanın güneyinde Vusu, daha güneyinde Korla civarında ve Tarım Havzası’nın batı kenarında yüksek kalitede petrol bulunmuştur.”(1)

Daha önce, 1934 – 1943 yılları arasında, Sovyet Rusya’nın Doğu Türkistan’daki hâkimiyeti devresinde, Rus araştırıcılarının tetkikleri sonunda; 5 yerde uranyum, 5 yerde volfram, 13 yerde kalay, 32 yerde kurşun, 50 yerde altın, 46 yerde demir, 70 yerde kömür, 2 yerde civa, 6 yerde amonyak bulunduğu bildirilmişti. Doğu Türkistan’daki petrol rezervi 120.000.000 ton idi. Altın rezervi ise takriben 18.500 ton idi.

Kızıl Çin’in istilâsından sonra ise Pekin’de, Çin Fenler Akademisi’nin mütehassıslarından 300 kişilik bir heyet teşkil edilerek Doğu Türkistan’a gönderildiler. Burada kendilerine, “Sinkiang Askerî Bölge İstihsal ve İmar – İnşa Kuvvetleri” nezdindeki tetkik grubu da dahil oldu. Yeniden, Doğu Türkistan karış karış araştırıldı. Bu hususta 27 Şubat 1953 tarihinde, Urumçi Radyosu, o yıl içinde 26.000 kilometrekarelik bir sahada tetkik yapıldığını söylemiştir.(2)

Sandaoling(D.Türkistan)’da kömür madenlerdeki test treni. 20 vagondan oluşan Çin treni, Sandaoling’da çıkan kömürü demir yolu hattıyla Nanzhan(Çin)’a taşıyor. Zamanla taşıma kapasitesinde artış yapmayı da planlıyorlar ve 30 vagonunda yetmeyeceğini söylüyorlar. (Kasım 2014)

Bu araştırmalar, daha önceki Rus araştırmalarını teyit etmiş ve petrol sahasının, bütün Doğu Türkistan’a nispetle, dörtte bir olduğu tespit edilmiştir. “1934 yılında yapılan istatistiklere göre 160.000.000 ton petrol rezervi vardır. Doğu Türkistan’daki petrol rezervleri, İran ve Irak’taki rezervlerin on misli büyüklüktedir.”(3)

Urumçi Radyosu’nun yayınına göre, yapılan tetkikler neticesinde 88 çeşit maden rezervi keşfedilmiştir. Manganez, kurşun, alüminyum, kömür, fosfor gibi madenlerin rezervi o kadar çoktur ki, kazıp bitirmek mümkün değildir.

Yine Urumçi Radyosu, 1959 yılı sonlarında, Urumçi şehrinin güneyinde bulunan dağların eteklerinde 600.000.000 ton kömür rezervi olduğunu, her sene 1.000.000 ton kazılsa dahi, aşağı yukarı 600 sene işletmeye kâfi geleceğini, açıklamıştır.

Uranyum rezervinin ise 12 trilyonun üstünde olduğunu, Fransızlar açıklamışlardır.

Kısaca belirtmeye çalıştığımız Doğu Türkistan’ın maden zenginlikleri, bugün komünist ideoloji uğruna kullanılmakta ve Müslüman Türklerin mezarı kazılmaktadır. Bu servetlerin Türklerin eline geçmesini arzu etmeyen emperyalist güçler, Doğu Türkistan’da en âdî işkencelere girişmektedirler.

Dipnot:
1 – Ord. Prof. Dr. Ahmed Ardel, Doğu Türkistan, Türk Kültürü, C. L, No. 8, Ankara, s. 32.
2 – O tarihlerde Keşmir’de bulunduğumuz zaman dinlemiştik. (İ.Y.A.)
3 – The Muslim World, 28 October 1972, Yeniden Millî Mücadele, No. 149, 5 Aralık 1972, İstanbul, s. 2’den naklen.

1973
İsa Yusuf Alptekin (Doğu Türkistan Hükûmeti Sâbık Genel Sekreteri)
Kaynak: Doğu Türkistan Davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir