Çin’de “su” için kurtarma eylem planı

B: South China Morning Post

Çin’de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Su Kaynakları Bakanlığı, 15 Nisan’da su tüketimini azaltmayı amaçlayan bir eylem planı açıkladı. Plan, su kaynaklarının kullanım verimliliğini artırmayı ve bir taraftan ekonomik büyümeyi hızlandırırken diğer taraftan çevreyi daha iyi korumayı hedefliyor.

Plana göre, 10 bin RMB’lik (bin 487 ABD $) GSYİH başına düşen su tüketimi 2020 itibarıyla 2015’e göre yüzde 23 azaltılacak; 10 bin RMB’lik sınai katma değer üretmek için kullanılan su miktarı da yüzde 20 aşağı çekilecek. Ayrıca Çin’in toplam su tüketimi, 2022 itibarıyla koruma çabalarının iyileştirilmesi neticesinde 670 milyar metreküpte kalacak; 2035’te de su koruma ve geri kazanımın dünya seviyesine çekilmesiyle 700 milyar metreküpü aşmayacak. Planda toplam su tüketiminin kontrolü, tarımsal, sinai ve kentsel su kullanımının azaltılması ve teknolojik yenilik gibi beş ana görev bulunuyor.

Bu arada, su fiyatının belirlenmesine ilişkin reformun derinleştirilmesi ve daha rekabetçi bir hizmet pazarı oluşturulması için iki önlem alınacak. Plan, ayrıca, özel sermayeyi finansman kanallarına katılmaya ve bunları genişletmeye teşvik ediyor.

Çin’de kronik bir su kıtlığı var. Ülke, her yıl 50 milyar metreküp tatlı su açığı veriyor. Bu arada suyun korunması ve israfın önlenmesine yönelik kamu bilincinin de güçlendirilmesi gerekiyor.

2017’de Çin’in 10 bin dolarlık GSYİH başına düşen su tüketimi 500 metreküptü; diğer gelişmiş ülkelerde bu rakam 300 metreküpten az.


China Today
Haz.-Tem./2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir