Bir Ân-ı Me’yûsiyyet – Rızâ Tevfik BÖLÜKBAŞI

Ömrümün neş’esiz geçti bahârı,
Neyleyim bahârı gülsüz olunca?
Bir tutsam gerektir yâr ü ağyarı,
Gurbet ellerinde öksüz olunca.

Gönül elindendir feryâd ü zârım,
Şu nankör aşkımdan ben de bîzârım,
Rûhum âzâd olur, belki, mezârım
Ayaklar altında dümdüz olunca.

Diyorlar ki : “Rızâ . . . Döner bu alem!..
Encâmına varır bu devr-i sitem.”
Benim gözümde fer kalır mı bilmem,
Bu uzun geceler gündüz olunca?!


Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Kaynak: Haz. Dr. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik (Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Şiirleri), s.23, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir