Beyin Yıkamak – Arif Nihat ASYA

Ruslar, bir süredir denedikleri beyin yıkama ameliyesinin, kendilerince müspet ilk neticelerini Kore harbi sıralarında almışlardır.

Bu -bilindiği gibi- insanın esas şahsiyet ve karakterini silip ona istenilen şahsiyet ve karakteri vermek demektir.

Ruslar böylece, dünyayı Ruslaştırma seferberliğin de en çok faydalanacakları, birtakım öncüler meydana getirmek imkânını elde ettiklerine inanıp bir hayli sevinmişlerdir.

Bu işi, ellerine geçirebildikleri her ırka mensup her çeşit insanda başarmışlar; yalnız Türk’ler üzerindeki de neylerinde başarısızlığa uğramışlardır.

Türklerin bir istisna teşkil edebileceğini kabule -bir türlü- yanaşmadıklarından, yeni metodlarla denemelerini -defalarca- tekrarlamışlar; fakat neticenin değişmediğini, hayretle görmüşlerdir.

Nihayet, beyin yıkamada mütehassıs Sovyet âlimleri, keşiflerinin ve metodlarının, yalnız Türk karşısında acze düştüğünü itirafa mecbur kalarak, Türk’ün değiştirilemez bir karakteri olduğunda oybirliğine varmışlardır.

Bunu benim uydurmamdan ve boş gururumdan ibaret sananlar, tahkik edebilirler.

«Öyleyse, aramızdaki bazı kimselerin Ruslaşması olayını nazil izah edersin?» diyeceksiniz…

Türk olmamalarıyla izah ederim.

22 Nisan 1966
Kaynak: Onlar Bu Dilden Anlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir