Arif Nihat ASYA

Arif Nihat ASYA, 1904 İnceğiz doğumlu, İstanbul Yüksek Muallim Mektebi mezunudur. Adana, Malatya, Edirne, Eskişehir, Ankara Ve Kıbrıs’ta edebiyat öğretmenlik ve idarecilik, 1950-54 tarihinde milletvekilliği yapmıştır. Derin bir felsefî, dînî, târihî ve edebî kültüre sahiptir. Bilhassa İslâm ve Türk Tarihi, hemen elli senedir bitiremediği araştırma konularıdır. İlk yazısını Milli Mücadele yıllarında Kastamonu’da neşreden yazar, milliyetçi cephenin usta bir kalemidir. 1975 yılında Ankara’da vefat etmiştir.