Alp Arslan’ın Rûhuna Gazel – Yahya Kemal BEYATLI

İklîm-i Rûm’u tuttu cihangîr savleti
Târîh o işde gördü nedir şîr savleti

Titretti arş ü ferşi Malazgird önündeki
Cûş ü hurûş-ı rahş ile şemşîr savleti

On yılda vardı sâhil-i Kostantiniyye’ye
yer yer vatan diyârını teshîr savleti

Ey şanlı cedd-i ekberimiz âb-ı tîgınin
Bî-hadd imiş güneş gibi tenvir savleti

Tasvîr eder mi böyle şehinşâhı ey Kemâl
Şimşekten olsa şi’rde ta’bîr savleti


Yahyâ Kemâl
Eski Şiirin Rüzgârıyle – 1962

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir