16 Mart 1920 – Yahya Kemal BEYATLI

B: Reddit

Dil var mı kahr-ı dehr ile vîrân edilmedik
Beytü’l-hazen mi kıldı perîşân edilmedik

Dûr olmasıyle rahmeti Hakkın bu ülkeden
Yoktur şirişk katresi rîzân edilmedik

Gurbet yolunda bir eve uğrar mı bir garîb
Gam sofrasında şâm-ı garîbân edilmedik

Aksâ-yı şebde zulmeti çâkeyleyen şafak
Bir yer görür mü çâk-i girîbân edilmedik

Bir gün dolarsa çillemiz ey Rabb-ı zü’l-Celâl
Bir şer bırakma der-kef-i mîzân edilmedik


Yahyâ Kemâl
Eski Şiirin Rüzgârıyle – 1962

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir